One Verandah

Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹpChuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹpChuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹpChuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹpChuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹpChuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹpChuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp
6 ảnh

80Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp

2Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp

2Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp

Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
6 tỷ
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all inCơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all inCơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all inCơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all inCơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all inCơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all inCơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all inCơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all inCơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in
8 ảnh

80Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in

2Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in

2Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in

Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
6,7 tỷ
Bán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷBán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷ
Bán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷBán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷ
Bán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷBán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷ
Bán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷBán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷ
4 ảnh

55Bán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷ

1Bán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷ

1Bán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷ

Bán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷ

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
4,5 tỷ
Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7
Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7
Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7
Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7
4 ảnh

55Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7

1Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7

1Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7

Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
4,7 tỷ
Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷCăn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ
Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷCăn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ
Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷCăn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ
Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷCăn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ
Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷCăn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ
Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷCăn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ
6 ảnh

80Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ

2Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ

2Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ

Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
7 tỷ
Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷCần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ
Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷCần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ
Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷCần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ
Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷCần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ
Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷCần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ
Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷCần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ
6 ảnh

80Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ

2Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ

2Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ

Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
6,7 tỷ
Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoángChuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng
Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoángChuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng
Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoángChuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng
Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoángChuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng
Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoángChuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng
Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoángChuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng
6 ảnh

55Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng

1Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng

1Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng

Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
4,4 tỷ
Gọi điện Zalo Messenger
0902 668 806
Đang tải