The Sun Avenue Lumiere Riverside One Verandah Đảo Kim Cương Feliz En Vista Vista Verde The River Thủ Thiêm

Chuyển nhượng

Bán căn hộ 2PN giá 4,3 tỷ all in đầy đủ nội thất 75m2 The Sun AvenueBán căn hộ 2PN giá 4,3 tỷ all in đầy đủ nội thất 75m2 The Sun Avenue
Bán căn hộ 2PN giá 4,3 tỷ all in đầy đủ nội thất 75m2 The Sun AvenueBán căn hộ 2PN giá 4,3 tỷ all in đầy đủ nội thất 75m2 The Sun Avenue
Bán căn hộ 2PN giá 4,3 tỷ all in đầy đủ nội thất 75m2 The Sun AvenueBán căn hộ 2PN giá 4,3 tỷ all in đầy đủ nội thất 75m2 The Sun Avenue
Bán căn hộ 2PN giá 4,3 tỷ all in đầy đủ nội thất 75m2 The Sun AvenueBán căn hộ 2PN giá 4,3 tỷ all in đầy đủ nội thất 75m2 The Sun Avenue
Bán căn hộ 2PN giá 4,3 tỷ all in đầy đủ nội thất 75m2 The Sun AvenueBán căn hộ 2PN giá 4,3 tỷ all in đầy đủ nội thất 75m2 The Sun Avenue
Bán căn hộ 2PN giá 4,3 tỷ all in đầy đủ nội thất 75m2 The Sun AvenueBán căn hộ 2PN giá 4,3 tỷ all in đầy đủ nội thất 75m2 The Sun Avenue
6 ảnh

75Bán căn hộ 2PN giá 4,3 tỷ all in đầy đủ nội thất 75m2 The Sun Avenue

2Bán căn hộ 2PN giá 4,3 tỷ all in đầy đủ nội thất 75m2 The Sun Avenue

2Bán căn hộ 2PN giá 4,3 tỷ all in đầy đủ nội thất 75m2 The Sun Avenue

Bán căn hộ 2PN giá 4,3 tỷ all in đầy đủ nội thất 75m2 The Sun Avenue

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
4,3 tỷ
Bán căn hộ 2PN giá 4,35 tỷ tặng kèm nội thất The Sun AvenueBán căn hộ 2PN giá 4,35 tỷ tặng kèm nội thất The Sun Avenue
Bán căn hộ 2PN giá 4,35 tỷ tặng kèm nội thất The Sun AvenueBán căn hộ 2PN giá 4,35 tỷ tặng kèm nội thất The Sun Avenue
Bán căn hộ 2PN giá 4,35 tỷ tặng kèm nội thất The Sun AvenueBán căn hộ 2PN giá 4,35 tỷ tặng kèm nội thất The Sun Avenue
3 ảnh

75Bán căn hộ 2PN giá 4,35 tỷ tặng kèm nội thất The Sun Avenue

2Bán căn hộ 2PN giá 4,35 tỷ tặng kèm nội thất The Sun Avenue

2Bán căn hộ 2PN giá 4,35 tỷ tặng kèm nội thất The Sun Avenue

Bán căn hộ 2PN giá 4,35 tỷ tặng kèm nội thất The Sun Avenue

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
4,35 tỷ
Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2
Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2
Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2
Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2
Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2
Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2
Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2
Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2
8 ảnh

109Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2

3Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2

1Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2

Chuyển nhượng căn 3pn đập thông 1pn giá 6,7 tỷ nhà rất đẹp 109m2

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
6,7 tỷ
Bán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun AvenueBán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun Avenue
Bán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun AvenueBán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun Avenue
Bán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun AvenueBán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun Avenue
Bán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun AvenueBán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun Avenue
Bán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun AvenueBán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun Avenue
Bán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun AvenueBán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun Avenue
Bán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun AvenueBán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun Avenue
Bán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun AvenueBán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun Avenue
Bán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun AvenueBán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun Avenue
9 ảnh

76Bán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun Avenue

3Bán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun Avenue

2Bán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun Avenue

Bán GẤP căn hộ 2PN giá tốt chỉ 4,2 tỷ bao thuế phí The Sun Avenue

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
4,2 tỷ
Bán 1Pn Lumiere Riverside nhà cơ bản giá 7,2 tỷ diện tích 72m2Bán 1Pn Lumiere Riverside nhà cơ bản giá 7,2 tỷ diện tích 72m2
Bán 1Pn Lumiere Riverside nhà cơ bản giá 7,2 tỷ diện tích 72m2Bán 1Pn Lumiere Riverside nhà cơ bản giá 7,2 tỷ diện tích 72m2
Bán 1Pn Lumiere Riverside nhà cơ bản giá 7,2 tỷ diện tích 72m2Bán 1Pn Lumiere Riverside nhà cơ bản giá 7,2 tỷ diện tích 72m2
Bán 1Pn Lumiere Riverside nhà cơ bản giá 7,2 tỷ diện tích 72m2Bán 1Pn Lumiere Riverside nhà cơ bản giá 7,2 tỷ diện tích 72m2
Bán 1Pn Lumiere Riverside nhà cơ bản giá 7,2 tỷ diện tích 72m2Bán 1Pn Lumiere Riverside nhà cơ bản giá 7,2 tỷ diện tích 72m2
Bán 1Pn Lumiere Riverside nhà cơ bản giá 7,2 tỷ diện tích 72m2Bán 1Pn Lumiere Riverside nhà cơ bản giá 7,2 tỷ diện tích 72m2
6 ảnh

72Bán 1Pn Lumiere Riverside nhà cơ bản giá 7,2 tỷ diện tích 72m2

2Bán 1Pn Lumiere Riverside nhà cơ bản giá 7,2 tỷ diện tích 72m2

2Bán 1Pn Lumiere Riverside nhà cơ bản giá 7,2 tỷ diện tích 72m2

Bán 1Pn Lumiere Riverside nhà cơ bản giá 7,2 tỷ diện tích 72m2

259 Đường Võ Nguyên Giáp, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
7,2 tỷ
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹpChuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹpChuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹpChuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹpChuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹpChuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹpChuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp
6 ảnh

80Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp

2Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp

2Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp

Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah tầng cao view sông đẹp

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
6 tỷ
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all inCơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all inCơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all inCơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all inCơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all inCơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all inCơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all inCơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all inCơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in
8 ảnh

80Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in

2Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in

2Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in

Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp One Verandah giá 6,7 tỷ all in

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
6,7 tỷ
Bán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷBán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷ
Bán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷBán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷ
Bán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷBán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷ
Bán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷBán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷ
4 ảnh

55Bán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷ

1Bán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷ

1Bán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷ

Bán căn hộ 1 phòng ngủ tại One Verandah - Vị trí đẹp, giá rẻ 4,5 tỷ

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
4,5 tỷ
Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7
Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7
Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7
Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7
4 ảnh

55Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7

1Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7

1Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7

Bán căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah - Cộng đồng văn minh, an ninh 24/7

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
4,7 tỷ
Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷCăn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ
Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷCăn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ
Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷCăn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ
Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷCăn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ
Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷCăn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ
Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷCăn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ
6 ảnh

80Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ

2Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ

2Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ

Căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², view sông Sài Gòn cực đẹp, giá 7 tỷ

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
7 tỷ
Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷCần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ
Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷCần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ
Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷCần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ
Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷCần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ
Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷCần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ
Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷCần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ
6 ảnh

80Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ

2Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ

2Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ

Cần bán gấp căn hộ One Verandah, 2PN, 80m², full nội thất, giá 6,7 tỷ

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
6,7 tỷ
Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoángChuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng
Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoángChuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng
Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoángChuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng
Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoángChuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng
Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoángChuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng
Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoángChuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng
6 ảnh

55Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng

1Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng

1Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng

Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao ban công thoáng

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
4,4 tỷ
Bán nhanh căn hộ 3PN Full nội thất đẹp nhà thoáng, View đẹp The Sun AvenueBán nhanh căn hộ 3PN Full nội thất đẹp nhà thoáng, View đẹp The Sun Avenue
Bán nhanh căn hộ 3PN Full nội thất đẹp nhà thoáng, View đẹp The Sun AvenueBán nhanh căn hộ 3PN Full nội thất đẹp nhà thoáng, View đẹp The Sun Avenue
Bán nhanh căn hộ 3PN Full nội thất đẹp nhà thoáng, View đẹp The Sun AvenueBán nhanh căn hộ 3PN Full nội thất đẹp nhà thoáng, View đẹp The Sun Avenue
Bán nhanh căn hộ 3PN Full nội thất đẹp nhà thoáng, View đẹp The Sun AvenueBán nhanh căn hộ 3PN Full nội thất đẹp nhà thoáng, View đẹp The Sun Avenue
Bán nhanh căn hộ 3PN Full nội thất đẹp nhà thoáng, View đẹp The Sun AvenueBán nhanh căn hộ 3PN Full nội thất đẹp nhà thoáng, View đẹp The Sun Avenue
Bán nhanh căn hộ 3PN Full nội thất đẹp nhà thoáng, View đẹp The Sun AvenueBán nhanh căn hộ 3PN Full nội thất đẹp nhà thoáng, View đẹp The Sun Avenue
Bán nhanh căn hộ 3PN Full nội thất đẹp nhà thoáng, View đẹp The Sun AvenueBán nhanh căn hộ 3PN Full nội thất đẹp nhà thoáng, View đẹp The Sun Avenue
7 ảnh

90Bán nhanh căn hộ 3PN Full nội thất đẹp nhà thoáng, View đẹp The Sun Avenue

3Bán nhanh căn hộ 3PN Full nội thất đẹp nhà thoáng, View đẹp The Sun Avenue

2Bán nhanh căn hộ 3PN Full nội thất đẹp nhà thoáng, View đẹp The Sun Avenue

Bán nhanh căn hộ 3PN Full nội thất đẹp nhà thoáng, View đẹp The Sun Avenue

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
5,1 tỷ
Bán nhanh Shophouse The Sun Avenue đang có sẵn hợp đồng thuê dài hạn Quận 2Bán nhanh Shophouse The Sun Avenue đang có sẵn hợp đồng thuê dài hạn Quận 2
Bán nhanh Shophouse The Sun Avenue đang có sẵn hợp đồng thuê dài hạn Quận 2Bán nhanh Shophouse The Sun Avenue đang có sẵn hợp đồng thuê dài hạn Quận 2
Bán nhanh Shophouse The Sun Avenue đang có sẵn hợp đồng thuê dài hạn Quận 2Bán nhanh Shophouse The Sun Avenue đang có sẵn hợp đồng thuê dài hạn Quận 2
Bán nhanh Shophouse The Sun Avenue đang có sẵn hợp đồng thuê dài hạn Quận 2Bán nhanh Shophouse The Sun Avenue đang có sẵn hợp đồng thuê dài hạn Quận 2
4 ảnh

45Bán nhanh Shophouse The Sun Avenue đang có sẵn hợp đồng thuê dài hạn Quận 2

Bán nhanh Shophouse The Sun Avenue đang có sẵn hợp đồng thuê dài hạn Quận 2

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
7,5 tỷ
Bán officetel The Sun Avenue 2.3 tỷ tháp trung tâm 48m2 nội thất cơ bảnBán officetel The Sun Avenue 2.3 tỷ tháp trung tâm 48m2 nội thất cơ bản
Bán officetel The Sun Avenue 2.3 tỷ tháp trung tâm 48m2 nội thất cơ bảnBán officetel The Sun Avenue 2.3 tỷ tháp trung tâm 48m2 nội thất cơ bản
Bán officetel The Sun Avenue 2.3 tỷ tháp trung tâm 48m2 nội thất cơ bảnBán officetel The Sun Avenue 2.3 tỷ tháp trung tâm 48m2 nội thất cơ bản
Bán officetel The Sun Avenue 2.3 tỷ tháp trung tâm 48m2 nội thất cơ bảnBán officetel The Sun Avenue 2.3 tỷ tháp trung tâm 48m2 nội thất cơ bản
Bán officetel The Sun Avenue 2.3 tỷ tháp trung tâm 48m2 nội thất cơ bảnBán officetel The Sun Avenue 2.3 tỷ tháp trung tâm 48m2 nội thất cơ bản
Bán officetel The Sun Avenue 2.3 tỷ tháp trung tâm 48m2 nội thất cơ bảnBán officetel The Sun Avenue 2.3 tỷ tháp trung tâm 48m2 nội thất cơ bản
6 ảnh

48Bán officetel The Sun Avenue 2.3 tỷ tháp trung tâm 48m2 nội thất cơ bản

1Bán officetel The Sun Avenue 2.3 tỷ tháp trung tâm 48m2 nội thất cơ bản

Bán officetel The Sun Avenue 2.3 tỷ tháp trung tâm 48m2 nội thất cơ bản

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
2,3 tỷ
Mua bán căn studio giá 2,5 tỷ diện tích 31m2 full nội thất The Sun AvenueMua bán căn studio giá 2,5 tỷ diện tích 31m2 full nội thất The Sun Avenue
Mua bán căn studio giá 2,5 tỷ diện tích 31m2 full nội thất The Sun AvenueMua bán căn studio giá 2,5 tỷ diện tích 31m2 full nội thất The Sun Avenue
Mua bán căn studio giá 2,5 tỷ diện tích 31m2 full nội thất The Sun AvenueMua bán căn studio giá 2,5 tỷ diện tích 31m2 full nội thất The Sun Avenue
Mua bán căn studio giá 2,5 tỷ diện tích 31m2 full nội thất The Sun AvenueMua bán căn studio giá 2,5 tỷ diện tích 31m2 full nội thất The Sun Avenue
Mua bán căn studio giá 2,5 tỷ diện tích 31m2 full nội thất The Sun AvenueMua bán căn studio giá 2,5 tỷ diện tích 31m2 full nội thất The Sun Avenue
Mua bán căn studio giá 2,5 tỷ diện tích 31m2 full nội thất The Sun AvenueMua bán căn studio giá 2,5 tỷ diện tích 31m2 full nội thất The Sun Avenue
6 ảnh

31Mua bán căn studio giá 2,5 tỷ diện tích 31m2 full nội thất The Sun Avenue

1Mua bán căn studio giá 2,5 tỷ diện tích 31m2 full nội thất The Sun Avenue

1Mua bán căn studio giá 2,5 tỷ diện tích 31m2 full nội thất The Sun Avenue

Mua bán căn studio giá 2,5 tỷ diện tích 31m2 full nội thất The Sun Avenue

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
2,5 tỷ
Bán officetel 1 phòng riêng 51m2 The Sun Avenue 2,4 tỷBán officetel 1 phòng riêng 51m2 The Sun Avenue 2,4 tỷ
Bán officetel 1 phòng riêng 51m2 The Sun Avenue 2,4 tỷBán officetel 1 phòng riêng 51m2 The Sun Avenue 2,4 tỷ
Bán officetel 1 phòng riêng 51m2 The Sun Avenue 2,4 tỷBán officetel 1 phòng riêng 51m2 The Sun Avenue 2,4 tỷ
Bán officetel 1 phòng riêng 51m2 The Sun Avenue 2,4 tỷBán officetel 1 phòng riêng 51m2 The Sun Avenue 2,4 tỷ
Bán officetel 1 phòng riêng 51m2 The Sun Avenue 2,4 tỷBán officetel 1 phòng riêng 51m2 The Sun Avenue 2,4 tỷ
5 ảnh

51Bán officetel 1 phòng riêng 51m2 The Sun Avenue 2,4 tỷ

1Bán officetel 1 phòng riêng 51m2 The Sun Avenue 2,4 tỷ

Bán officetel 1 phòng riêng 51m2 The Sun Avenue 2,4 tỷ

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
2,5 tỷ
Bán officetel The Sun Avenue 2,3 tỷ diện tích 42m2 căn góc làm văn phòngBán officetel The Sun Avenue 2,3 tỷ diện tích 42m2 căn góc làm văn phòng
Bán officetel The Sun Avenue 2,3 tỷ diện tích 42m2 căn góc làm văn phòngBán officetel The Sun Avenue 2,3 tỷ diện tích 42m2 căn góc làm văn phòng
Bán officetel The Sun Avenue 2,3 tỷ diện tích 42m2 căn góc làm văn phòngBán officetel The Sun Avenue 2,3 tỷ diện tích 42m2 căn góc làm văn phòng
Bán officetel The Sun Avenue 2,3 tỷ diện tích 42m2 căn góc làm văn phòngBán officetel The Sun Avenue 2,3 tỷ diện tích 42m2 căn góc làm văn phòng
Bán officetel The Sun Avenue 2,3 tỷ diện tích 42m2 căn góc làm văn phòngBán officetel The Sun Avenue 2,3 tỷ diện tích 42m2 căn góc làm văn phòng
Bán officetel The Sun Avenue 2,3 tỷ diện tích 42m2 căn góc làm văn phòngBán officetel The Sun Avenue 2,3 tỷ diện tích 42m2 căn góc làm văn phòng
6 ảnh

42Bán officetel The Sun Avenue 2,3 tỷ diện tích 42m2 căn góc làm văn phòng

1Bán officetel The Sun Avenue 2,3 tỷ diện tích 42m2 căn góc làm văn phòng

Bán officetel The Sun Avenue 2,3 tỷ diện tích 42m2 căn góc làm văn phòng

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
2,3 tỷ
Bán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 nội thất cơ bảnBán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 nội thất cơ bản
Bán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 nội thất cơ bảnBán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 nội thất cơ bản
Bán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 nội thất cơ bảnBán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 nội thất cơ bản
Bán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 nội thất cơ bảnBán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 nội thất cơ bản
Bán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 nội thất cơ bảnBán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 nội thất cơ bản
Bán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 nội thất cơ bảnBán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 nội thất cơ bản
6 ảnh

40Bán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 nội thất cơ bản

1Bán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 nội thất cơ bản

Bán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 nội thất cơ bản

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
2 tỷ
Chuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹpChuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹp
Chuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹpChuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹp
Chuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹpChuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹp
Chuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹpChuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹp
Chuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹpChuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹp
Chuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹpChuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹp
Chuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹpChuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹp
Chuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹpChuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹp
8 ảnh

72Chuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹp

2Chuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹp

2Chuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹp

Chuyển nhượng căn 2pn - 72m2 giá 4.25 tỷ The Sun Avenue nội thất nhà đẹp

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
4,25 tỷ
Bán văn phòng The Sun Avenue 2.2 tỷ layout vuông vắn 45m2 nội thất cơ bảnBán văn phòng The Sun Avenue 2.2 tỷ layout vuông vắn 45m2 nội thất cơ bản
Bán văn phòng The Sun Avenue 2.2 tỷ layout vuông vắn 45m2 nội thất cơ bảnBán văn phòng The Sun Avenue 2.2 tỷ layout vuông vắn 45m2 nội thất cơ bản
Bán văn phòng The Sun Avenue 2.2 tỷ layout vuông vắn 45m2 nội thất cơ bảnBán văn phòng The Sun Avenue 2.2 tỷ layout vuông vắn 45m2 nội thất cơ bản
Bán văn phòng The Sun Avenue 2.2 tỷ layout vuông vắn 45m2 nội thất cơ bảnBán văn phòng The Sun Avenue 2.2 tỷ layout vuông vắn 45m2 nội thất cơ bản
Bán văn phòng The Sun Avenue 2.2 tỷ layout vuông vắn 45m2 nội thất cơ bảnBán văn phòng The Sun Avenue 2.2 tỷ layout vuông vắn 45m2 nội thất cơ bản
Bán văn phòng The Sun Avenue 2.2 tỷ layout vuông vắn 45m2 nội thất cơ bảnBán văn phòng The Sun Avenue 2.2 tỷ layout vuông vắn 45m2 nội thất cơ bản
6 ảnh

45Bán văn phòng The Sun Avenue 2.2 tỷ layout vuông vắn 45m2 nội thất cơ bản

1Bán văn phòng The Sun Avenue 2.2 tỷ layout vuông vắn 45m2 nội thất cơ bản

Bán văn phòng The Sun Avenue 2.2 tỷ layout vuông vắn 45m2 nội thất cơ bản

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
2,2 tỷ
Bán The Sun Avenue giá 4,5 tỷ 79m2 full nội thất đẹp có thể làm thành 3pnBán The Sun Avenue giá 4,5 tỷ 79m2 full nội thất đẹp có thể làm thành 3pn
Bán The Sun Avenue giá 4,5 tỷ 79m2 full nội thất đẹp có thể làm thành 3pnBán The Sun Avenue giá 4,5 tỷ 79m2 full nội thất đẹp có thể làm thành 3pn
Bán The Sun Avenue giá 4,5 tỷ 79m2 full nội thất đẹp có thể làm thành 3pnBán The Sun Avenue giá 4,5 tỷ 79m2 full nội thất đẹp có thể làm thành 3pn
Bán The Sun Avenue giá 4,5 tỷ 79m2 full nội thất đẹp có thể làm thành 3pnBán The Sun Avenue giá 4,5 tỷ 79m2 full nội thất đẹp có thể làm thành 3pn
Bán The Sun Avenue giá 4,5 tỷ 79m2 full nội thất đẹp có thể làm thành 3pnBán The Sun Avenue giá 4,5 tỷ 79m2 full nội thất đẹp có thể làm thành 3pn
Bán The Sun Avenue giá 4,5 tỷ 79m2 full nội thất đẹp có thể làm thành 3pnBán The Sun Avenue giá 4,5 tỷ 79m2 full nội thất đẹp có thể làm thành 3pn
6 ảnh

79Bán The Sun Avenue giá 4,5 tỷ 79m2 full nội thất đẹp có thể làm thành 3pn

2Bán The Sun Avenue giá 4,5 tỷ 79m2 full nội thất đẹp có thể làm thành 3pn

2Bán The Sun Avenue giá 4,5 tỷ 79m2 full nội thất đẹp có thể làm thành 3pn

Bán The Sun Avenue giá 4,5 tỷ 79m2 full nội thất đẹp có thể làm thành 3pn

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
4,5 tỷ
Bán officetel The Sun Avenue 2,2 tỷ diện tích 41m2 layout vuông vắnBán officetel The Sun Avenue 2,2 tỷ diện tích 41m2 layout vuông vắn
Bán officetel The Sun Avenue 2,2 tỷ diện tích 41m2 layout vuông vắnBán officetel The Sun Avenue 2,2 tỷ diện tích 41m2 layout vuông vắn
Bán officetel The Sun Avenue 2,2 tỷ diện tích 41m2 layout vuông vắnBán officetel The Sun Avenue 2,2 tỷ diện tích 41m2 layout vuông vắn
Bán officetel The Sun Avenue 2,2 tỷ diện tích 41m2 layout vuông vắnBán officetel The Sun Avenue 2,2 tỷ diện tích 41m2 layout vuông vắn
Bán officetel The Sun Avenue 2,2 tỷ diện tích 41m2 layout vuông vắnBán officetel The Sun Avenue 2,2 tỷ diện tích 41m2 layout vuông vắn
Bán officetel The Sun Avenue 2,2 tỷ diện tích 41m2 layout vuông vắnBán officetel The Sun Avenue 2,2 tỷ diện tích 41m2 layout vuông vắn
6 ảnh

41Bán officetel The Sun Avenue 2,2 tỷ diện tích 41m2 layout vuông vắn

1Bán officetel The Sun Avenue 2,2 tỷ diện tích 41m2 layout vuông vắn

Bán officetel The Sun Avenue 2,2 tỷ diện tích 41m2 layout vuông vắn

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
2,2 tỷ
Chuyển nhượng văn phòng The Sun Avenue 44m2 giá 2,2 tỷ có sẵn nội thấtChuyển nhượng văn phòng The Sun Avenue 44m2 giá 2,2 tỷ có sẵn nội thất
Chuyển nhượng văn phòng The Sun Avenue 44m2 giá 2,2 tỷ có sẵn nội thấtChuyển nhượng văn phòng The Sun Avenue 44m2 giá 2,2 tỷ có sẵn nội thất
Chuyển nhượng văn phòng The Sun Avenue 44m2 giá 2,2 tỷ có sẵn nội thấtChuyển nhượng văn phòng The Sun Avenue 44m2 giá 2,2 tỷ có sẵn nội thất
Chuyển nhượng văn phòng The Sun Avenue 44m2 giá 2,2 tỷ có sẵn nội thấtChuyển nhượng văn phòng The Sun Avenue 44m2 giá 2,2 tỷ có sẵn nội thất
Chuyển nhượng văn phòng The Sun Avenue 44m2 giá 2,2 tỷ có sẵn nội thấtChuyển nhượng văn phòng The Sun Avenue 44m2 giá 2,2 tỷ có sẵn nội thất
Chuyển nhượng văn phòng The Sun Avenue 44m2 giá 2,2 tỷ có sẵn nội thấtChuyển nhượng văn phòng The Sun Avenue 44m2 giá 2,2 tỷ có sẵn nội thất
6 ảnh

44Chuyển nhượng văn phòng The Sun Avenue 44m2 giá 2,2 tỷ có sẵn nội thất

1Chuyển nhượng văn phòng The Sun Avenue 44m2 giá 2,2 tỷ có sẵn nội thất

Chuyển nhượng văn phòng The Sun Avenue 44m2 giá 2,2 tỷ có sẵn nội thất

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
2,2 tỷ
Bán 1pn full nội thất 3,1 tỷ 56m2 nhà rộng thoáng tại The Sun AvenueBán 1pn full nội thất 3,1 tỷ 56m2 nhà rộng thoáng tại The Sun Avenue
Bán 1pn full nội thất 3,1 tỷ 56m2 nhà rộng thoáng tại The Sun AvenueBán 1pn full nội thất 3,1 tỷ 56m2 nhà rộng thoáng tại The Sun Avenue
Bán 1pn full nội thất 3,1 tỷ 56m2 nhà rộng thoáng tại The Sun AvenueBán 1pn full nội thất 3,1 tỷ 56m2 nhà rộng thoáng tại The Sun Avenue
Bán 1pn full nội thất 3,1 tỷ 56m2 nhà rộng thoáng tại The Sun AvenueBán 1pn full nội thất 3,1 tỷ 56m2 nhà rộng thoáng tại The Sun Avenue
Bán 1pn full nội thất 3,1 tỷ 56m2 nhà rộng thoáng tại The Sun AvenueBán 1pn full nội thất 3,1 tỷ 56m2 nhà rộng thoáng tại The Sun Avenue
Bán 1pn full nội thất 3,1 tỷ 56m2 nhà rộng thoáng tại The Sun AvenueBán 1pn full nội thất 3,1 tỷ 56m2 nhà rộng thoáng tại The Sun Avenue
6 ảnh

56Bán 1pn full nội thất 3,1 tỷ 56m2 nhà rộng thoáng tại The Sun Avenue

1Bán 1pn full nội thất 3,1 tỷ 56m2 nhà rộng thoáng tại The Sun Avenue

1Bán 1pn full nội thất 3,1 tỷ 56m2 nhà rộng thoáng tại The Sun Avenue

Bán 1pn full nội thất 3,1 tỷ 56m2 nhà rộng thoáng tại The Sun Avenue

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
3,1 tỷ
Bán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 view yên tĩnhBán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 view yên tĩnh
Bán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 view yên tĩnhBán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 view yên tĩnh
Bán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 view yên tĩnhBán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 view yên tĩnh
Bán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 view yên tĩnhBán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 view yên tĩnh
Bán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 view yên tĩnhBán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 view yên tĩnh
Bán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 view yên tĩnhBán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 view yên tĩnh
6 ảnh

40Bán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 view yên tĩnh

1Bán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 view yên tĩnh

Bán officetel The Sun Avenue 2 tỷ diện tích 40m2 view yên tĩnh

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
2 tỷ
Chuyển nhượng căn hộ The Sun Avenue 2pn giá 4,230 tỷ nội thất fullChuyển nhượng căn hộ The Sun Avenue 2pn giá 4,230 tỷ nội thất full
Chuyển nhượng căn hộ The Sun Avenue 2pn giá 4,230 tỷ nội thất fullChuyển nhượng căn hộ The Sun Avenue 2pn giá 4,230 tỷ nội thất full
Chuyển nhượng căn hộ The Sun Avenue 2pn giá 4,230 tỷ nội thất fullChuyển nhượng căn hộ The Sun Avenue 2pn giá 4,230 tỷ nội thất full
Chuyển nhượng căn hộ The Sun Avenue 2pn giá 4,230 tỷ nội thất fullChuyển nhượng căn hộ The Sun Avenue 2pn giá 4,230 tỷ nội thất full
Chuyển nhượng căn hộ The Sun Avenue 2pn giá 4,230 tỷ nội thất fullChuyển nhượng căn hộ The Sun Avenue 2pn giá 4,230 tỷ nội thất full
Chuyển nhượng căn hộ The Sun Avenue 2pn giá 4,230 tỷ nội thất fullChuyển nhượng căn hộ The Sun Avenue 2pn giá 4,230 tỷ nội thất full
6 ảnh

75Chuyển nhượng căn hộ The Sun Avenue 2pn giá 4,230 tỷ nội thất full

3Chuyển nhượng căn hộ The Sun Avenue 2pn giá 4,230 tỷ nội thất full

2Chuyển nhượng căn hộ The Sun Avenue 2pn giá 4,230 tỷ nội thất full

Chuyển nhượng căn hộ The Sun Avenue 2pn giá 4,230 tỷ nội thất full

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
4,35 tỷ
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2
8 ảnh

75Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2

2Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2

2Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2

Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ The Sun Avenue 4,4 tỷ 75m2

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
4,4 tỷ
Mua bán căn hộ The Sun Avenue 2pn 72m2 giá 4,1 tỷ full nội thấtMua bán căn hộ The Sun Avenue 2pn 72m2 giá 4,1 tỷ full nội thất
Mua bán căn hộ The Sun Avenue 2pn 72m2 giá 4,1 tỷ full nội thấtMua bán căn hộ The Sun Avenue 2pn 72m2 giá 4,1 tỷ full nội thất
Mua bán căn hộ The Sun Avenue 2pn 72m2 giá 4,1 tỷ full nội thấtMua bán căn hộ The Sun Avenue 2pn 72m2 giá 4,1 tỷ full nội thất
Mua bán căn hộ The Sun Avenue 2pn 72m2 giá 4,1 tỷ full nội thấtMua bán căn hộ The Sun Avenue 2pn 72m2 giá 4,1 tỷ full nội thất
Mua bán căn hộ The Sun Avenue 2pn 72m2 giá 4,1 tỷ full nội thấtMua bán căn hộ The Sun Avenue 2pn 72m2 giá 4,1 tỷ full nội thất
Mua bán căn hộ The Sun Avenue 2pn 72m2 giá 4,1 tỷ full nội thấtMua bán căn hộ The Sun Avenue 2pn 72m2 giá 4,1 tỷ full nội thất
6 ảnh

72Mua bán căn hộ The Sun Avenue 2pn 72m2 giá 4,1 tỷ full nội thất

2Mua bán căn hộ The Sun Avenue 2pn 72m2 giá 4,1 tỷ full nội thất

2Mua bán căn hộ The Sun Avenue 2pn 72m2 giá 4,1 tỷ full nội thất

Mua bán căn hộ The Sun Avenue 2pn 72m2 giá 4,1 tỷ full nội thất

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
4,1 tỷ
Chuyển nhượng văn phòng 48m2 nội thất cơ bản 2,4 tỷ vị trí trung tâmChuyển nhượng văn phòng 48m2 nội thất cơ bản 2,4 tỷ vị trí trung tâm
Chuyển nhượng văn phòng 48m2 nội thất cơ bản 2,4 tỷ vị trí trung tâmChuyển nhượng văn phòng 48m2 nội thất cơ bản 2,4 tỷ vị trí trung tâm
Chuyển nhượng văn phòng 48m2 nội thất cơ bản 2,4 tỷ vị trí trung tâmChuyển nhượng văn phòng 48m2 nội thất cơ bản 2,4 tỷ vị trí trung tâm
Chuyển nhượng văn phòng 48m2 nội thất cơ bản 2,4 tỷ vị trí trung tâmChuyển nhượng văn phòng 48m2 nội thất cơ bản 2,4 tỷ vị trí trung tâm
Chuyển nhượng văn phòng 48m2 nội thất cơ bản 2,4 tỷ vị trí trung tâmChuyển nhượng văn phòng 48m2 nội thất cơ bản 2,4 tỷ vị trí trung tâm
Chuyển nhượng văn phòng 48m2 nội thất cơ bản 2,4 tỷ vị trí trung tâmChuyển nhượng văn phòng 48m2 nội thất cơ bản 2,4 tỷ vị trí trung tâm
6 ảnh

48Chuyển nhượng văn phòng 48m2 nội thất cơ bản 2,4 tỷ vị trí trung tâm

1Chuyển nhượng văn phòng 48m2 nội thất cơ bản 2,4 tỷ vị trí trung tâm

Chuyển nhượng văn phòng 48m2 nội thất cơ bản 2,4 tỷ vị trí trung tâm

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
2,4 tỷ
Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủBán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủ
Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủBán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủ
Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủBán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủ
Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủBán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủ
Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủBán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủ
Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủBán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủ
Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủBán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủ
Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủBán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủ
8 ảnh

86Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủ

2Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủ

2Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủ

Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 5,8 tỷ 86m2 nội thất đầy đủ

Số 02 Đường Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
5,8 tỷ
Mua bán studio 1pn giá 1,8 tỷ đầy đủ nội thất 35m2 tháp trung tâmMua bán studio 1pn giá 1,8 tỷ đầy đủ nội thất 35m2 tháp trung tâm
Mua bán studio 1pn giá 1,8 tỷ đầy đủ nội thất 35m2 tháp trung tâmMua bán studio 1pn giá 1,8 tỷ đầy đủ nội thất 35m2 tháp trung tâm
Mua bán studio 1pn giá 1,8 tỷ đầy đủ nội thất 35m2 tháp trung tâmMua bán studio 1pn giá 1,8 tỷ đầy đủ nội thất 35m2 tháp trung tâm
Mua bán studio 1pn giá 1,8 tỷ đầy đủ nội thất 35m2 tháp trung tâmMua bán studio 1pn giá 1,8 tỷ đầy đủ nội thất 35m2 tháp trung tâm
Mua bán studio 1pn giá 1,8 tỷ đầy đủ nội thất 35m2 tháp trung tâmMua bán studio 1pn giá 1,8 tỷ đầy đủ nội thất 35m2 tháp trung tâm
Mua bán studio 1pn giá 1,8 tỷ đầy đủ nội thất 35m2 tháp trung tâmMua bán studio 1pn giá 1,8 tỷ đầy đủ nội thất 35m2 tháp trung tâm
6 ảnh

35Mua bán studio 1pn giá 1,8 tỷ đầy đủ nội thất 35m2 tháp trung tâm

1Mua bán studio 1pn giá 1,8 tỷ đầy đủ nội thất 35m2 tháp trung tâm

1Mua bán studio 1pn giá 1,8 tỷ đầy đủ nội thất 35m2 tháp trung tâm

Mua bán studio 1pn giá 1,8 tỷ đầy đủ nội thất 35m2 tháp trung tâm

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
1,8 tỷ
Tìm gia chủ mới cho căn 1pn Vista Verde giá 4 tỷ diện tích 54m2Tìm gia chủ mới cho căn 1pn Vista Verde giá 4 tỷ diện tích 54m2
Tìm gia chủ mới cho căn 1pn Vista Verde giá 4 tỷ diện tích 54m2Tìm gia chủ mới cho căn 1pn Vista Verde giá 4 tỷ diện tích 54m2
Tìm gia chủ mới cho căn 1pn Vista Verde giá 4 tỷ diện tích 54m2Tìm gia chủ mới cho căn 1pn Vista Verde giá 4 tỷ diện tích 54m2
Tìm gia chủ mới cho căn 1pn Vista Verde giá 4 tỷ diện tích 54m2Tìm gia chủ mới cho căn 1pn Vista Verde giá 4 tỷ diện tích 54m2
Tìm gia chủ mới cho căn 1pn Vista Verde giá 4 tỷ diện tích 54m2Tìm gia chủ mới cho căn 1pn Vista Verde giá 4 tỷ diện tích 54m2
Tìm gia chủ mới cho căn 1pn Vista Verde giá 4 tỷ diện tích 54m2Tìm gia chủ mới cho căn 1pn Vista Verde giá 4 tỷ diện tích 54m2
6 ảnh

48Tìm gia chủ mới cho căn 1pn Vista Verde giá 4 tỷ diện tích 54m2

1Tìm gia chủ mới cho căn 1pn Vista Verde giá 4 tỷ diện tích 54m2

1Tìm gia chủ mới cho căn 1pn Vista Verde giá 4 tỷ diện tích 54m2

Tìm gia chủ mới cho căn 1pn Vista Verde giá 4 tỷ diện tích 54m2

Số 02 Đường Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
4 tỷ
Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2
Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2
Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2
Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2
Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2
Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2
Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2
Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2
8 ảnh

87Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2

2Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2

2Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2

Bán căn 3pn Đảo Kim Cương giá 6,9 tỷ bao thuế phí diện tích 87m2

01 Đường 104-BTT, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
6,9 tỷ
Chuyển nhượng căn 2pn Đảo Kim Cương 8,9 tỷ nội thất full đồ dùng 91m2Chuyển nhượng căn 2pn Đảo Kim Cương 8,9 tỷ nội thất full đồ dùng 91m2
Chuyển nhượng căn 2pn Đảo Kim Cương 8,9 tỷ nội thất full đồ dùng 91m2Chuyển nhượng căn 2pn Đảo Kim Cương 8,9 tỷ nội thất full đồ dùng 91m2
Chuyển nhượng căn 2pn Đảo Kim Cương 8,9 tỷ nội thất full đồ dùng 91m2Chuyển nhượng căn 2pn Đảo Kim Cương 8,9 tỷ nội thất full đồ dùng 91m2
3 ảnh

91Chuyển nhượng căn 2pn Đảo Kim Cương 8,9 tỷ nội thất full đồ dùng 91m2

2Chuyển nhượng căn 2pn Đảo Kim Cương 8,9 tỷ nội thất full đồ dùng 91m2

2Chuyển nhượng căn 2pn Đảo Kim Cương 8,9 tỷ nội thất full đồ dùng 91m2

Chuyển nhượng căn 2pn Đảo Kim Cương 8,9 tỷ nội thất full đồ dùng 91m2

01 Đường 104-BTT, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
8,9 tỷ
Chuyển nhượng 1pn Vista Verde 3,7 tỷ diện tích rộng 64m2 nội thất cơ bảnChuyển nhượng 1pn Vista Verde 3,7 tỷ diện tích rộng 64m2 nội thất cơ bản
Chuyển nhượng 1pn Vista Verde 3,7 tỷ diện tích rộng 64m2 nội thất cơ bảnChuyển nhượng 1pn Vista Verde 3,7 tỷ diện tích rộng 64m2 nội thất cơ bản
Chuyển nhượng 1pn Vista Verde 3,7 tỷ diện tích rộng 64m2 nội thất cơ bảnChuyển nhượng 1pn Vista Verde 3,7 tỷ diện tích rộng 64m2 nội thất cơ bản
Chuyển nhượng 1pn Vista Verde 3,7 tỷ diện tích rộng 64m2 nội thất cơ bảnChuyển nhượng 1pn Vista Verde 3,7 tỷ diện tích rộng 64m2 nội thất cơ bản
Chuyển nhượng 1pn Vista Verde 3,7 tỷ diện tích rộng 64m2 nội thất cơ bảnChuyển nhượng 1pn Vista Verde 3,7 tỷ diện tích rộng 64m2 nội thất cơ bản
Chuyển nhượng 1pn Vista Verde 3,7 tỷ diện tích rộng 64m2 nội thất cơ bảnChuyển nhượng 1pn Vista Verde 3,7 tỷ diện tích rộng 64m2 nội thất cơ bản
6 ảnh

64Chuyển nhượng 1pn Vista Verde 3,7 tỷ diện tích rộng 64m2 nội thất cơ bản

1Chuyển nhượng 1pn Vista Verde 3,7 tỷ diện tích rộng 64m2 nội thất cơ bản

1Chuyển nhượng 1pn Vista Verde 3,7 tỷ diện tích rộng 64m2 nội thất cơ bản

Chuyển nhượng 1pn Vista Verde 3,7 tỷ diện tích rộng 64m2 nội thất cơ bản

Số 02 Đường Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
3,7 tỷ
Bán căn hộ 2pn chung cư Vista Verde 5,2 tỷ bao hết 86m2 đã có sổBán căn hộ 2pn chung cư Vista Verde 5,2 tỷ bao hết 86m2 đã có sổ
Bán căn hộ 2pn chung cư Vista Verde 5,2 tỷ bao hết 86m2 đã có sổBán căn hộ 2pn chung cư Vista Verde 5,2 tỷ bao hết 86m2 đã có sổ
Bán căn hộ 2pn chung cư Vista Verde 5,2 tỷ bao hết 86m2 đã có sổBán căn hộ 2pn chung cư Vista Verde 5,2 tỷ bao hết 86m2 đã có sổ
Bán căn hộ 2pn chung cư Vista Verde 5,2 tỷ bao hết 86m2 đã có sổBán căn hộ 2pn chung cư Vista Verde 5,2 tỷ bao hết 86m2 đã có sổ
Bán căn hộ 2pn chung cư Vista Verde 5,2 tỷ bao hết 86m2 đã có sổBán căn hộ 2pn chung cư Vista Verde 5,2 tỷ bao hết 86m2 đã có sổ
Bán căn hộ 2pn chung cư Vista Verde 5,2 tỷ bao hết 86m2 đã có sổBán căn hộ 2pn chung cư Vista Verde 5,2 tỷ bao hết 86m2 đã có sổ
6 ảnh

86Bán căn hộ 2pn chung cư Vista Verde 5,2 tỷ bao hết 86m2 đã có sổ

2Bán căn hộ 2pn chung cư Vista Verde 5,2 tỷ bao hết 86m2 đã có sổ

2Bán căn hộ 2pn chung cư Vista Verde 5,2 tỷ bao hết 86m2 đã có sổ

Bán căn hộ 2pn chung cư Vista Verde 5,2 tỷ bao hết 86m2 đã có sổ

Số 02 Đường Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
5,2 tỷ
Vista Verde cho thuê 1pn giá 3,95 tỷ nội thất full đồ tầng trung dễ di chuyểnVista Verde cho thuê 1pn giá 3,95 tỷ nội thất full đồ tầng trung dễ di chuyển
Vista Verde cho thuê 1pn giá 3,95 tỷ nội thất full đồ tầng trung dễ di chuyểnVista Verde cho thuê 1pn giá 3,95 tỷ nội thất full đồ tầng trung dễ di chuyển
Vista Verde cho thuê 1pn giá 3,95 tỷ nội thất full đồ tầng trung dễ di chuyểnVista Verde cho thuê 1pn giá 3,95 tỷ nội thất full đồ tầng trung dễ di chuyển
Vista Verde cho thuê 1pn giá 3,95 tỷ nội thất full đồ tầng trung dễ di chuyểnVista Verde cho thuê 1pn giá 3,95 tỷ nội thất full đồ tầng trung dễ di chuyển
Vista Verde cho thuê 1pn giá 3,95 tỷ nội thất full đồ tầng trung dễ di chuyểnVista Verde cho thuê 1pn giá 3,95 tỷ nội thất full đồ tầng trung dễ di chuyển
Vista Verde cho thuê 1pn giá 3,95 tỷ nội thất full đồ tầng trung dễ di chuyểnVista Verde cho thuê 1pn giá 3,95 tỷ nội thất full đồ tầng trung dễ di chuyển
6 ảnh

62Vista Verde cho thuê 1pn giá 3,95 tỷ nội thất full đồ tầng trung dễ di chuyển

1Vista Verde cho thuê 1pn giá 3,95 tỷ nội thất full đồ tầng trung dễ di chuyển

1Vista Verde cho thuê 1pn giá 3,95 tỷ nội thất full đồ tầng trung dễ di chuyển

Vista Verde cho thuê 1pn giá 3,95 tỷ nội thất full đồ tầng trung dễ di chuyển

Số 02 Đường Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
3,95 tỷ
Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2
Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2
Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2
Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2
Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2
Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2
Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2
Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2
8 ảnh

92Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2

2Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2

2Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2

Tìm gia chủ mới cho căn 2pn Vista Verde giá 5,5 tỷ diện tích 92m2

Số 02 Đường Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
5,5 tỷ
Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2
Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2
Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2
Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2
Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2
Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2
Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2
Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2
Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2
9 ảnh

108Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2

2Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2

2Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2

Bán căn hộ 2pn Vista Verde giá 6 tỷ nội thất full thiết kế 108m2

Số 02 Đường Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
6 tỷ
Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2
Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2
Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2
Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2
Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2
Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2
Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2
Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2
8 ảnh

51Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2

1Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2

1Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2

Bán 1 phòng ngủ giá 3,9 tỷ 51m2 nội thất full Vista Verde Quận 2

Số 02 Đường Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
3,9 tỷ
Bán nhà Vista Verde 89m2 giá 6 tỷ nội thất đầy đủ thiết kế 2pn 2wcBán nhà Vista Verde 89m2 giá 6 tỷ nội thất đầy đủ thiết kế 2pn 2wc
Bán nhà Vista Verde 89m2 giá 6 tỷ nội thất đầy đủ thiết kế 2pn 2wcBán nhà Vista Verde 89m2 giá 6 tỷ nội thất đầy đủ thiết kế 2pn 2wc
Bán nhà Vista Verde 89m2 giá 6 tỷ nội thất đầy đủ thiết kế 2pn 2wcBán nhà Vista Verde 89m2 giá 6 tỷ nội thất đầy đủ thiết kế 2pn 2wc
Bán nhà Vista Verde 89m2 giá 6 tỷ nội thất đầy đủ thiết kế 2pn 2wcBán nhà Vista Verde 89m2 giá 6 tỷ nội thất đầy đủ thiết kế 2pn 2wc
Bán nhà Vista Verde 89m2 giá 6 tỷ nội thất đầy đủ thiết kế 2pn 2wcBán nhà Vista Verde 89m2 giá 6 tỷ nội thất đầy đủ thiết kế 2pn 2wc
Bán nhà Vista Verde 89m2 giá 6 tỷ nội thất đầy đủ thiết kế 2pn 2wcBán nhà Vista Verde 89m2 giá 6 tỷ nội thất đầy đủ thiết kế 2pn 2wc
6 ảnh

89Bán nhà Vista Verde 89m2 giá 6 tỷ nội thất đầy đủ thiết kế 2pn 2wc

2Bán nhà Vista Verde 89m2 giá 6 tỷ nội thất đầy đủ thiết kế 2pn 2wc

2Bán nhà Vista Verde 89m2 giá 6 tỷ nội thất đầy đủ thiết kế 2pn 2wc

Bán nhà Vista Verde 89m2 giá 6 tỷ nội thất đầy đủ thiết kế 2pn 2wc

Số 02 Đường Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
6 tỷ
Suất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻSuất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻ
Suất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻSuất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻ
Suất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻSuất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻ
Suất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻSuất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻ
Suất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻSuất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻ
Suất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻSuất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻ
Suất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻSuất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻ
Suất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻSuất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻ
Suất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻSuất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻ
9 ảnh

90Suất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻ

2Suất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻ

2Suất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻ

Suất SPA bán full nội thất giá 5,8 tỷ 90m2 tầng cao có ban công mát mẻ

Số 02 Đường Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
5,8 tỷ/tháng
Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủBán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủ
Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủBán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủ
Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủBán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủ
Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủBán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủ
Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủBán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủ
Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủBán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủ
Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủBán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủ
Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủBán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủ
8 ảnh

82Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủ

2Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủ

2Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủ

Bán căn hộ 2pn Vista Verde Giá tốt 4,7 tỷ 82m2 nội thất đầy đủ

Số 02 Đường Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
4,7 tỷ
Bán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâmBán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâm
Bán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâmBán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâm
Bán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâmBán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâm
Bán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâmBán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâm
Bán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâmBán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâm
Bán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâmBán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâm
Bán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâmBán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâm
Bán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâmBán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâm
8 ảnh

45Bán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâm

1Bán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâm

1Bán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâm

Bán căn hộ 1pn Vista Verde Giá 3,8 tỷ nội thất đầy đủ tháp trung tâm

Số 02 Đường Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
3,8 tỷ
Bán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹpBán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹp
Bán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹpBán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹp
Bán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹpBán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹp
Bán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹpBán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹp
Bán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹpBán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹp
Bán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹpBán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹp
Bán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹpBán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹp
Bán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹpBán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹp
Bán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹpBán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹp
9 ảnh

117Bán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹp

3Bán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹp

3Bán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹp

Bán căn hộ 3pn Đảo Kim Cương Giá 12,5 tỷ nội thất đầy đủ căn góc rất đẹp

01 Đường 104-BTT, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
12,5 tỷ
Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2
Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2
Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2
Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2
Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2
Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2
Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2
Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2
8 ảnh

95Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2

2Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2

2Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2

Bán căn hộ 2Pn Đảo Kim Cương giá 10 tỷ bao hết nhà full nội thất 95m2

01 Đường 104-BTT, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
10 tỷ
Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2
Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2
Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2
Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2
Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2
Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2
Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2
Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2
8 ảnh

52Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2

1Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2

1Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2

Bán 1pn Đảo Kim Cương nhà thiết kế đẹp tone sáng trẻ trung giá 4,7 tỷ 52m2

01 Đường 104-BTT, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
4,7 tỷ
Bán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượngBán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượng
Bán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượngBán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượng
Bán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượngBán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượng
Bán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượngBán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượng
Bán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượngBán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượng
Bán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượngBán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượng
Bán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượngBán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượng
Bán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượngBán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượng
8 ảnh

85Bán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượng

2Bán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượng

2Bán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượng

Bán 2pn phong cách nội thất rất đẹp sang trọng 6,9 tỷ còn thương lượng

01 Lê Hiến Mai, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
6,9 tỷ
Gọi điện Zalo Messenger
0902 668 806
Đang tải