One Verandah

Căn hộ One Verandah - nội thất cơ bản - Giá tốt chỉ 15 triệu/thángCăn hộ One Verandah - nội thất cơ bản - Giá tốt chỉ 15 triệu/tháng
Căn hộ One Verandah - nội thất cơ bản - Giá tốt chỉ 15 triệu/thángCăn hộ One Verandah - nội thất cơ bản - Giá tốt chỉ 15 triệu/tháng
Căn hộ One Verandah - nội thất cơ bản - Giá tốt chỉ 15 triệu/thángCăn hộ One Verandah - nội thất cơ bản - Giá tốt chỉ 15 triệu/tháng
Căn hộ One Verandah - nội thất cơ bản - Giá tốt chỉ 15 triệu/thángCăn hộ One Verandah - nội thất cơ bản - Giá tốt chỉ 15 triệu/tháng
Căn hộ One Verandah - nội thất cơ bản - Giá tốt chỉ 15 triệu/thángCăn hộ One Verandah - nội thất cơ bản - Giá tốt chỉ 15 triệu/tháng
Căn hộ One Verandah - nội thất cơ bản - Giá tốt chỉ 15 triệu/thángCăn hộ One Verandah - nội thất cơ bản - Giá tốt chỉ 15 triệu/tháng
6 ảnh

80Căn hộ One Verandah - nội thất cơ bản - Giá tốt chỉ 15 triệu/tháng

2Căn hộ One Verandah - nội thất cơ bản - Giá tốt chỉ 15 triệu/tháng

2Căn hộ One Verandah - nội thất cơ bản - Giá tốt chỉ 15 triệu/tháng

Căn hộ One Verandah - nội thất cơ bản - Giá tốt chỉ 15 triệu/tháng

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
15 tr/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/thángCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/thángCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/thángCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/thángCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/thángCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/thángCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/thángCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/thángCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/tháng
8 ảnh

80Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/tháng

2Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/tháng

2Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/tháng

Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá 18 triệu/tháng

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
18 tr/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn nội thất đẹp giá 20 triệuCho thuê căn hộ One Verandah 2pn nội thất đẹp giá 20 triệu
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn nội thất đẹp giá 20 triệuCho thuê căn hộ One Verandah 2pn nội thất đẹp giá 20 triệu
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn nội thất đẹp giá 20 triệuCho thuê căn hộ One Verandah 2pn nội thất đẹp giá 20 triệu
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn nội thất đẹp giá 20 triệuCho thuê căn hộ One Verandah 2pn nội thất đẹp giá 20 triệu
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn nội thất đẹp giá 20 triệuCho thuê căn hộ One Verandah 2pn nội thất đẹp giá 20 triệu
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn nội thất đẹp giá 20 triệuCho thuê căn hộ One Verandah 2pn nội thất đẹp giá 20 triệu
6 ảnh

80Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn nội thất đẹp giá 20 triệu

2Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn nội thất đẹp giá 20 triệu

2Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn nội thất đẹp giá 20 triệu

Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn nội thất đẹp giá 20 triệu

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
20 tr/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 1pn full nội thất giá tốt 15 triệuCho thuê căn hộ One Verandah 1pn full nội thất giá tốt 15 triệu
Cho thuê căn hộ One Verandah 1pn full nội thất giá tốt 15 triệuCho thuê căn hộ One Verandah 1pn full nội thất giá tốt 15 triệu
Cho thuê căn hộ One Verandah 1pn full nội thất giá tốt 15 triệuCho thuê căn hộ One Verandah 1pn full nội thất giá tốt 15 triệu
Cho thuê căn hộ One Verandah 1pn full nội thất giá tốt 15 triệuCho thuê căn hộ One Verandah 1pn full nội thất giá tốt 15 triệu
Cho thuê căn hộ One Verandah 1pn full nội thất giá tốt 15 triệuCho thuê căn hộ One Verandah 1pn full nội thất giá tốt 15 triệu
Cho thuê căn hộ One Verandah 1pn full nội thất giá tốt 15 triệuCho thuê căn hộ One Verandah 1pn full nội thất giá tốt 15 triệu
6 ảnh

56Cho thuê căn hộ One Verandah 1pn full nội thất giá tốt 15 triệu

1Cho thuê căn hộ One Verandah 1pn full nội thất giá tốt 15 triệu

1Cho thuê căn hộ One Verandah 1pn full nội thất giá tốt 15 triệu

Cho thuê căn hộ One Verandah 1pn full nội thất giá tốt 15 triệu

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
15 tr
Thuê căn hộ 3 phòng ngủ One Verandah, nội thất cơ bản tiện ích đầy đủThuê căn hộ 3 phòng ngủ One Verandah, nội thất cơ bản tiện ích đầy đủ
Thuê căn hộ 3 phòng ngủ One Verandah, nội thất cơ bản tiện ích đầy đủThuê căn hộ 3 phòng ngủ One Verandah, nội thất cơ bản tiện ích đầy đủ
Thuê căn hộ 3 phòng ngủ One Verandah, nội thất cơ bản tiện ích đầy đủThuê căn hộ 3 phòng ngủ One Verandah, nội thất cơ bản tiện ích đầy đủ
Thuê căn hộ 3 phòng ngủ One Verandah, nội thất cơ bản tiện ích đầy đủThuê căn hộ 3 phòng ngủ One Verandah, nội thất cơ bản tiện ích đầy đủ
Thuê căn hộ 3 phòng ngủ One Verandah, nội thất cơ bản tiện ích đầy đủThuê căn hộ 3 phòng ngủ One Verandah, nội thất cơ bản tiện ích đầy đủ
Thuê căn hộ 3 phòng ngủ One Verandah, nội thất cơ bản tiện ích đầy đủThuê căn hộ 3 phòng ngủ One Verandah, nội thất cơ bản tiện ích đầy đủ
6 ảnh

104Thuê căn hộ 3 phòng ngủ One Verandah, nội thất cơ bản tiện ích đầy đủ

3Thuê căn hộ 3 phòng ngủ One Verandah, nội thất cơ bản tiện ích đầy đủ

2Thuê căn hộ 3 phòng ngủ One Verandah, nội thất cơ bản tiện ích đầy đủ

Thuê căn hộ 3 phòng ngủ One Verandah, nội thất cơ bản tiện ích đầy đủ

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
18 tr/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn giá 19 triệu nhà đẹp 80m2Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn giá 19 triệu nhà đẹp 80m2
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn giá 19 triệu nhà đẹp 80m2Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn giá 19 triệu nhà đẹp 80m2
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn giá 19 triệu nhà đẹp 80m2Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn giá 19 triệu nhà đẹp 80m2
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn giá 19 triệu nhà đẹp 80m2Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn giá 19 triệu nhà đẹp 80m2
4 ảnh

80Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn giá 19 triệu nhà đẹp 80m2

2Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn giá 19 triệu nhà đẹp 80m2

2Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn giá 19 triệu nhà đẹp 80m2

Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn giá 19 triệu nhà đẹp 80m2

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
19 tr/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá tốt 17,5 triệuCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá tốt 17,5 triệu
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá tốt 17,5 triệuCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá tốt 17,5 triệu
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá tốt 17,5 triệuCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá tốt 17,5 triệu
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá tốt 17,5 triệuCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá tốt 17,5 triệu
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá tốt 17,5 triệuCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá tốt 17,5 triệu
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá tốt 17,5 triệuCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá tốt 17,5 triệu
6 ảnh

80Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá tốt 17,5 triệu

2Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá tốt 17,5 triệu

2Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá tốt 17,5 triệu

Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá tốt 17,5 triệu

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
17,5 tr/tháng
Cho thuê căn hộ 2PN One Verandah có sẵn nội thất 80m2Cho thuê căn hộ 2PN One Verandah có sẵn nội thất 80m2
Cho thuê căn hộ 2PN One Verandah có sẵn nội thất 80m2Cho thuê căn hộ 2PN One Verandah có sẵn nội thất 80m2
Cho thuê căn hộ 2PN One Verandah có sẵn nội thất 80m2Cho thuê căn hộ 2PN One Verandah có sẵn nội thất 80m2
Cho thuê căn hộ 2PN One Verandah có sẵn nội thất 80m2Cho thuê căn hộ 2PN One Verandah có sẵn nội thất 80m2
4 ảnh

81Cho thuê căn hộ 2PN One Verandah có sẵn nội thất 80m2

2Cho thuê căn hộ 2PN One Verandah có sẵn nội thất 80m2

2Cho thuê căn hộ 2PN One Verandah có sẵn nội thất 80m2

Cho thuê căn hộ 2PN One Verandah có sẵn nội thất 80m2

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
18 tr/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá cực tốt chỉ 16 triệu/thángCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá cực tốt chỉ 16 triệu/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá cực tốt chỉ 16 triệu/thángCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá cực tốt chỉ 16 triệu/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá cực tốt chỉ 16 triệu/thángCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá cực tốt chỉ 16 triệu/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá cực tốt chỉ 16 triệu/thángCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá cực tốt chỉ 16 triệu/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá cực tốt chỉ 16 triệu/thángCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá cực tốt chỉ 16 triệu/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá cực tốt chỉ 16 triệu/thángCho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá cực tốt chỉ 16 triệu/tháng
6 ảnh

81Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá cực tốt chỉ 16 triệu/tháng

2Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá cực tốt chỉ 16 triệu/tháng

2Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá cực tốt chỉ 16 triệu/tháng

Cho thuê căn hộ One Verandah 2pn full nội thất giá cực tốt chỉ 16 triệu/tháng

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
16 tr/tháng
Cho thuê 2PN One Verandah Full nội thất giá 20,6 triệu đẹp tầng cao mát mẻCho thuê 2PN One Verandah Full nội thất giá 20,6 triệu đẹp tầng cao mát mẻ
Cho thuê 2PN One Verandah Full nội thất giá 20,6 triệu đẹp tầng cao mát mẻCho thuê 2PN One Verandah Full nội thất giá 20,6 triệu đẹp tầng cao mát mẻ
Cho thuê 2PN One Verandah Full nội thất giá 20,6 triệu đẹp tầng cao mát mẻCho thuê 2PN One Verandah Full nội thất giá 20,6 triệu đẹp tầng cao mát mẻ
Cho thuê 2PN One Verandah Full nội thất giá 20,6 triệu đẹp tầng cao mát mẻCho thuê 2PN One Verandah Full nội thất giá 20,6 triệu đẹp tầng cao mát mẻ
Cho thuê 2PN One Verandah Full nội thất giá 20,6 triệu đẹp tầng cao mát mẻCho thuê 2PN One Verandah Full nội thất giá 20,6 triệu đẹp tầng cao mát mẻ
Cho thuê 2PN One Verandah Full nội thất giá 20,6 triệu đẹp tầng cao mát mẻCho thuê 2PN One Verandah Full nội thất giá 20,6 triệu đẹp tầng cao mát mẻ
6 ảnh

80Cho thuê 2PN One Verandah Full nội thất giá 20,6 triệu đẹp tầng cao mát mẻ

2Cho thuê 2PN One Verandah Full nội thất giá 20,6 triệu đẹp tầng cao mát mẻ

2Cho thuê 2PN One Verandah Full nội thất giá 20,6 triệu đẹp tầng cao mát mẻ

Cho thuê 2PN One Verandah Full nội thất giá 20,6 triệu đẹp tầng cao mát mẻ

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
20,6 tr/tháng
One Verandah - Căn hộ 2 phòng ngủ full nội thất giá 16,5 triệu/thángOne Verandah - Căn hộ 2 phòng ngủ full nội thất giá 16,5 triệu/tháng
One Verandah - Căn hộ 2 phòng ngủ full nội thất giá 16,5 triệu/thángOne Verandah - Căn hộ 2 phòng ngủ full nội thất giá 16,5 triệu/tháng
One Verandah - Căn hộ 2 phòng ngủ full nội thất giá 16,5 triệu/thángOne Verandah - Căn hộ 2 phòng ngủ full nội thất giá 16,5 triệu/tháng
One Verandah - Căn hộ 2 phòng ngủ full nội thất giá 16,5 triệu/thángOne Verandah - Căn hộ 2 phòng ngủ full nội thất giá 16,5 triệu/tháng
One Verandah - Căn hộ 2 phòng ngủ full nội thất giá 16,5 triệu/thángOne Verandah - Căn hộ 2 phòng ngủ full nội thất giá 16,5 triệu/tháng
One Verandah - Căn hộ 2 phòng ngủ full nội thất giá 16,5 triệu/thángOne Verandah - Căn hộ 2 phòng ngủ full nội thất giá 16,5 triệu/tháng
6 ảnh

80One Verandah - Căn hộ 2 phòng ngủ full nội thất giá 16,5 triệu/tháng

2One Verandah - Căn hộ 2 phòng ngủ full nội thất giá 16,5 triệu/tháng

2One Verandah - Căn hộ 2 phòng ngủ full nội thất giá 16,5 triệu/tháng

One Verandah - Căn hộ 2 phòng ngủ full nội thất giá 16,5 triệu/tháng

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
16,5 tr/tháng
Thuê căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah, vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủThuê căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah, vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủ
Thuê căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah, vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủThuê căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah, vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủ
Thuê căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah, vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủThuê căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah, vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủ
Thuê căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah, vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủThuê căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah, vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủ
Thuê căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah, vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủThuê căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah, vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủ
Thuê căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah, vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủThuê căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah, vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủ
6 ảnh

80Thuê căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah, vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủ

2Thuê căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah, vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủ

2Thuê căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah, vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủ

Thuê căn hộ 2 phòng ngủ One Verandah, vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủ

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
19 tr/tháng
2 phòng ngủ cho thuê tại One Verandah không gian sống hiện đại view thoáng mát2 phòng ngủ cho thuê tại One Verandah không gian sống hiện đại view thoáng mát
2 phòng ngủ cho thuê tại One Verandah không gian sống hiện đại view thoáng mát2 phòng ngủ cho thuê tại One Verandah không gian sống hiện đại view thoáng mát
2 phòng ngủ cho thuê tại One Verandah không gian sống hiện đại view thoáng mát2 phòng ngủ cho thuê tại One Verandah không gian sống hiện đại view thoáng mát
2 phòng ngủ cho thuê tại One Verandah không gian sống hiện đại view thoáng mát2 phòng ngủ cho thuê tại One Verandah không gian sống hiện đại view thoáng mát
2 phòng ngủ cho thuê tại One Verandah không gian sống hiện đại view thoáng mát2 phòng ngủ cho thuê tại One Verandah không gian sống hiện đại view thoáng mát
2 phòng ngủ cho thuê tại One Verandah không gian sống hiện đại view thoáng mát2 phòng ngủ cho thuê tại One Verandah không gian sống hiện đại view thoáng mát
6 ảnh

802 phòng ngủ cho thuê tại One Verandah không gian sống hiện đại view thoáng mát

22 phòng ngủ cho thuê tại One Verandah không gian sống hiện đại view thoáng mát

22 phòng ngủ cho thuê tại One Verandah không gian sống hiện đại view thoáng mát

2 phòng ngủ cho thuê tại One Verandah không gian sống hiện đại view thoáng mát

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
21 tr/tháng
Cho thuê căn hộ One Verandah 2PN phù hợp ở gia đình sẵn nội thất 80m2Cho thuê căn hộ One Verandah 2PN phù hợp ở gia đình sẵn nội thất 80m2
Cho thuê căn hộ One Verandah 2PN phù hợp ở gia đình sẵn nội thất 80m2Cho thuê căn hộ One Verandah 2PN phù hợp ở gia đình sẵn nội thất 80m2
Cho thuê căn hộ One Verandah 2PN phù hợp ở gia đình sẵn nội thất 80m2Cho thuê căn hộ One Verandah 2PN phù hợp ở gia đình sẵn nội thất 80m2
Cho thuê căn hộ One Verandah 2PN phù hợp ở gia đình sẵn nội thất 80m2Cho thuê căn hộ One Verandah 2PN phù hợp ở gia đình sẵn nội thất 80m2
Cho thuê căn hộ One Verandah 2PN phù hợp ở gia đình sẵn nội thất 80m2Cho thuê căn hộ One Verandah 2PN phù hợp ở gia đình sẵn nội thất 80m2
Cho thuê căn hộ One Verandah 2PN phù hợp ở gia đình sẵn nội thất 80m2Cho thuê căn hộ One Verandah 2PN phù hợp ở gia đình sẵn nội thất 80m2
6 ảnh

80Cho thuê căn hộ One Verandah 2PN phù hợp ở gia đình sẵn nội thất 80m2

2Cho thuê căn hộ One Verandah 2PN phù hợp ở gia đình sẵn nội thất 80m2

2Cho thuê căn hộ One Verandah 2PN phù hợp ở gia đình sẵn nội thất 80m2

Cho thuê căn hộ One Verandah 2PN phù hợp ở gia đình sẵn nội thất 80m2

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
18 tr/tháng
Cho thuê căn 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao thoáng mát nội thất cơ bảnCho thuê căn 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao thoáng mát nội thất cơ bản
Cho thuê căn 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao thoáng mát nội thất cơ bảnCho thuê căn 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao thoáng mát nội thất cơ bản
Cho thuê căn 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao thoáng mát nội thất cơ bảnCho thuê căn 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao thoáng mát nội thất cơ bản
Cho thuê căn 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao thoáng mát nội thất cơ bảnCho thuê căn 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao thoáng mát nội thất cơ bản
Cho thuê căn 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao thoáng mát nội thất cơ bảnCho thuê căn 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao thoáng mát nội thất cơ bản
Cho thuê căn 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao thoáng mát nội thất cơ bảnCho thuê căn 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao thoáng mát nội thất cơ bản
6 ảnh

80Cho thuê căn 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao thoáng mát nội thất cơ bản

2Cho thuê căn 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao thoáng mát nội thất cơ bản

2Cho thuê căn 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao thoáng mát nội thất cơ bản

Cho thuê căn 1 phòng ngủ One Verandah, tầng cao thoáng mát nội thất cơ bản

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
16 tr/tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, full nội thất, giá tốt 15 Triệu/ThángCăn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, full nội thất, giá tốt 15 Triệu/Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, full nội thất, giá tốt 15 Triệu/ThángCăn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, full nội thất, giá tốt 15 Triệu/Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, full nội thất, giá tốt 15 Triệu/ThángCăn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, full nội thất, giá tốt 15 Triệu/Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, full nội thất, giá tốt 15 Triệu/ThángCăn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, full nội thất, giá tốt 15 Triệu/Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, full nội thất, giá tốt 15 Triệu/ThángCăn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, full nội thất, giá tốt 15 Triệu/Tháng
Căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, full nội thất, giá tốt 15 Triệu/ThángCăn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, full nội thất, giá tốt 15 Triệu/Tháng
6 ảnh

55Căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, full nội thất, giá tốt 15 Triệu/Tháng

1Căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, full nội thất, giá tốt 15 Triệu/Tháng

1Căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, full nội thất, giá tốt 15 Triệu/Tháng

Căn hộ 1 phòng ngủ One Verandah, full nội thất, giá tốt 15 Triệu/Tháng

02 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
15 tr/tháng
Gọi điện Zalo Messenger
0902 668 806
Đang tải